Mazda3

Financiranje

Mazda Kredit & Leasing

 

Mazda Kredit & Leasing vam v sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija nudi
najširšo ponudbo financiranj na enem mestu.


Če razmišljate o novem ali rabljenem vozilu znamke Mazda, vam bomo z veseljem svetovali,
katero obliko financiranja izbrati.


Za informativni izračun financiranja nas kontaktirajte po elektronski pošti na naslov:

info@summit-leasing.si.

 

 

Finančni lizing


Glavna značilnost finančnega lizinga je, da je predmet lizinga do končnega poplačila last
lizingodajalca.


Finančni lizing je oblika financiranja podobna kreditu, pri čemer so pogoji za pridobitev
lizinga enostavnejši in manj zahtevni, zlasti z vidika zahtevane dokumentacije in
izpolnjevanja kriterijev za pridobitev financiranja.


Mesečni obroki se lahko prilagajajo glede na želje oziroma finančne zmožnosti
lizingojemalca, ki lahko izbira višino prvega obroka, dolžino trajanja lizinga ter višino
zadnjega obroka.


S podpisom pogodbe o lizingu postane lizingojemalec ekonomski lastnik predmeta lizinga, kar pomeni, da predmet lahko uporablja. Lizingodajalec v času trajanja pogodbe ostane pravni lastnik predmeta. Ko lizingojemalec odplača vse obroke, postane predmet financiranja njegova last.


Finančni lizing z višjim zadnjim obrokom


Prilagodljivo financiranje - odložite plačilo višjega obroka na konec in si zagotovite nižje mesečne obroke po vaših zmožnostih. Finančni lizing z višjim zadnjim obrokom vam omogoča odlog plačila določenega odstotka kupnine (dogovorjenega ob sklenitvi) na konec dobe financiranja. Tako so mesečni obroki skozi celotno obdobje financiranja lahko nižji in je taka oblika lizinga bolj dostopna in primerna, če v prihodnosti pričakujete večji priliv sredstev ob zaključku pogodbe o financiranju.

 

Operativni lizing

 

Predmet lizinga ne vodite kot osnovno sredstvo in zanj ne obračunavate amortizacije. V primeru operativnega lizinga gre za pogodbeni odnos, kjer dajalec lizinga zadrži tako pravno kot ekonomsko lastništvo nad predmetom lizinga. To pomeni, da jemalec lizinga vzame predmet lizinga v najem za dogovorjeno obdobje ter ga po izteku vrne dajalcu lizinga, v času trajanja pa plačuje najemnino.

 

Operativni lizing je zelo primerna oblika financiranja zlasti za pravne osebe. Jemalec lizinga namreč ne izkazuje dolgoročnih obveznosti, ker se v izkazu uspeha izkazujejo le stroški najema, v bilanci stanja pa se lizing ne prikazuje. Na ta način ostaja vaš potencial za najemanje kreditov pri bankah nedotaknjen!

 

Ker doba najema ne sme presegati dobe koristnosti sredstva, je najdaljša doba operativnega lizinga za vozila 60 mesecev oziroma 5 let.


Operativni lizing z vključenimi dodatnimi storitvami


»All inclusive« - zavarovanje in registracijo vozila, menjavo pnevmatik ter druga redna in izredna vzdrževanja prepustite lizingodajalcu. Operativni lizing z vključenimi dodatnimi storitvami ali t.i. »All inclusive«, poleg prednosti klasičnega operativnega lizinga prinaša še dodatne storitve, ki pomenijo prihranek časa in denarja za podjetje.

 

S to obliko financiranja vse skrbi in stroški v zvezi z rednim vzdrževanjem vozila postanejo predmet pogodbe in se vršijo na račun lizingodajalca, saj ta oblika lizinga vključuje tudi zamenjavo pnevmatik, redna in izredna vzdrževalna dela, zavarovanje in podaljševanje registracij, nadomestno vozilo - torej vse, kar vključuje redna uporaba vozila.


Avtomobilski kredit


Kredit je najprimernejši način financiranja za vse, ki prisegajo na »klasiko«, in je namenjen le fizičnim osebam.

 

Ob podpisu pogodbe postanete lastnik vozila, tako z ekonomskega (uporaba) kot s pravnega vidika (lastništvo).


V primerjavi s finančnim lizingom veljajo nekoliko strožji kriteriji odobravanja, z vidika dokumentacije, načina odplačevanja in ocenjevanja kreditne sposobnosti.

 

Pri izračunu mesečnega kreditnega obroka lahko izhajamo iz fiksne ali variabilne obrestne mere. V primeru fiksne obrestne mere se vaši obroki ne spreminjajo, pri variabilni obrestni meri pa so vezani na spreminjanje obrestnega indeksa, ki je praviloma Euribor. V sedanjih gospodarskih razmerah je zaradi višine Euriborja kredit z variabilno obrestno mero na začetku praviloma ugodnejši, vendar se obroki prilagajajo gibanju obrestnih mer na finančnih trgih ter se s tem tudi ustrezno spreminjajo. V primeru večjih nihanj Euriborja se tako lahko tudi višina mesečnega obroka bistveno spremeni.


ZAVAROVANJE


Vse na enem mestu - ugodni paketi avtomobilskih zavarovanj V sodelovanju z uglednimi slovenskimi zavarovalnicami (Zavarovalnica Maribor d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Adriatic Slovenica d.d.) vam v podjetju Summit Leasing Slovenija omogočajo tudi sklenitev ugodnega obveznega in kasko zavarovanja!


Izbirate lahko med dvema paketoma zavarovanj pri 3 zavarovalnicah:


MINI PAKET:


• obvezno zavarovanje vozila,

• polno kasko zavarovanje vozila z 1 % odbitne franšize,

• tatvina vozila brez odbitne franšize.

 

MAKSI PAKET:


• popolno zavarovanje vozila in potnikov vsebuje MINI PAKET,

• dodatno vključene delne kombinacije (brez odbitne franšize): škoda na parkirišču, stekla, ogledala, žarometi, divjad, zavarovanje voznika, nezgodno zavarovanje, nadomestno vozilo. Ponudba je še posebej ugodna za podjetja, mlade voznike in voznike z bonusom, nižjim od 30 %.