Slika zadnje strani avtomobilov Mazda

Okoljske informacije

Priročnik o varčni rabi goriva in emisijah CO 2

 

Skladno z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih, vas vabimo, da si ogledate dotični priročnik in njegovi pripadajoči prilogi.

 

OGLEJTE si Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov s podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO 2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka.

 

OGLEJTE si Seznam 10 najvarčnejših modelov novih osebnih avtomobilov, ki so v tekočem letu naprodaj na ozemlju Republike Slovenije.

 

OGLEJTE si Seznam modelov novih osebnih avtomobilov, ki so naprodaj v Republiki Sloveniji, s podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka.

 

 

Brezplačna oddaja izrabljenega vozila

 

Mazda Motors Slovenija omogoča zadnjemu lastniku vozila brezplačno oddajo vozila v razgradnjo na pooblaščena zbirna mesta (//www.eko-mobil.si/zbiralna_mesta). Lastnik ob oddaji izrabljenega vozila pridobi potrdilo o razgradnji, s katerim vozilo odjavi iz prometa.

VEČ INFORMACIJ

Kako vam lahko pomagamo?